2% daní

Od roku 2014 môžete poukázať 2% z dane nášmu športovému klubu a podporiť tak rozvoj thajského boxu a mma na Slovensku.

Ako prispieť  ???

údaje :

 Názov :  Erawan Gym 
 
              Forma:   Občianske združenie
              Sídlo:      Trieda SNP 60
                               Banská Bystrica 974 01

              IČO:        42194458

              Bankové spojenie : 2929857328 / 1100 Tatra banka
                                    IBAN :   SK78 1100 0000 0029 2985 7328
 
              email: erawangym@gmail.com
              mobil: 0903818996   Ing.Rumanovská Terézia

 

Zamestnanec

Ak ste zamestnancom, za ktorého robi ročné zúčtovanie zamestnávateľ, požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil (vyplnil)  tlačivá :

1. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

podľa predchádzajúceho potvrdenia vypíšte

2.VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 vypíšte: údaje o daňovníkovi ,aktuálne dátumy, podpisy,sumy v kolónkach

kolónka 12 /celková suma zaplatenej ročnej dane/
kolónka 13 /vypočítaná suma max 2% z kolónky č.12/

prípadne o to požiadajte mzdovú účtovníčku Vášho zamestnávateľa.

Obe tlačivá je nutné doručiť do 30.aprila v danom roku na daňový úrad vo Vašom meste, prípadne do gymu.

 

Tlačívá /Potvrdenie a Vyhlásenie/ na stiahnutie nájdete po kliknutí na odkazy tu :

 

Právnická osoba

Vyplňte údaje o Erawan Gyme , výšku poukázanej sumy zo zaplatenej dane do oddielu IV. v daňovom priznaní.

No Comments