2% daní

Od roku 2014 môžete poukázať 2% z dane nášmu športovému klubu a podporiť tak jeho rozvoj. Ďakujeme 

Ako prispieť  ???

údaje :

             Názov :  Erawan Gym 
              Forma:   Občianske združenie
              Sídlo:      Trieda SNP 1696/60    Banská Bystrica 974 01
              IČO:        42194458
 v prípade otázok kontaktujte :       email: erawangym@gmail.com
                                                                mob.: 0903818996   Ing.Rumanovská Terézia

Zamestnanec

Ak ste zamestnancom, za ktorého robi ročné zúčtovanie zamestnávateľ, požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil (vyplnil)  tlačivá :
1. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
podľa predchádzajúceho potvrdenia vypíšte
2.VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
 vypíšte: údaje o daňovníkovi ,aktuálne dátumy, podpisy,sumy v kolónkach
kolónka 12 /celková suma zaplatenej ročnej dane/
kolónka 13 /vypočítaná suma max 2% z kolónky č.12/

prípadne o to požiadajte mzdovú účtovníčku Vášho zamestnávateľa.

Obe tlačivá je nutné doručiť do 30.aprila v danom roku na daňový úrad vo Vašom meste, prípadne do gymu.

 

Tlačívá /Potvrdenie a Vyhlásenie/ na stiahnutie nájdete po kliknutí na odkazy tu :

Právnická osoba

Vyplňte údaje o Erawan Gyme , výšku poukázanej sumy zo zaplatenej dane do oddielu IV. v daňovom priznaní.

No Comments