2% z dane

IČO : 42194458 
Právna forma : občianske združenie        
Obchodné meno (názov) : Erawan Gym     
Sídlo-Ulica : Trieda SNP   

Súpisné/orientačné číslo : 1696/60          
PSČ : 97401                           
Obec : Banská Bystrica  

Ak ste zamestnancom, za ktorého robi ročné zúčtovanie zamestnávateľ, požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil (vyplnil)  tlačivá :

  POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti podľa predchádzajúceho potvrdenia vypíšte                                                                                        VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 vypíšte: údaje o daňovníkovi, aktuálne dátumy, podpisy, sumy v kolónkach

• kolónka 12  /celková suma zaplatenej ročnej dane/
• kolónka 13  /vypočítaná suma max 2% z kolónky č.12/

prípadne o to požiadajte mzdovú účtovníčku Vášho zamestnávateľa

Obe tlačivá je nutné doručiť do 30.aprila v danom roku na daňový úrad vo Vašom meste, prípadne do gymu.         Tlačívá /Potvrdenie a Vyhlásenie/ na stiahnutie nájdete po kliknutí na odkazy tu     

    • Tlačivo VYHLÁSENIE 2% rok 2022        • Tlačivo POTVRDENIE 2% rok 2022

Vyplňte údaje o Erawan Gyme , výšku poukázanej sumy zo zaplatenej dane do oddielu IV. v daňovom priznaní.