Kontakt

Občianske združenie   ERAWAN GYM

IČO: 42194458    DIČ: 2023247974

  • Adresa sídla  : Trieda SNP 60, Banská Bystrica 97401
  • Telocvičňa : ZŠ Magurská 16, pavilón E - malá telocvičňa, Banská Bystrica-Sásová  97411
  • Predseda : Ing. Rumanovská Terézia
  • +421 903 818 996
  • Číslo účtu : 2929857328 /1100  TATRA banka
  • IBAN : SK78 1100 0000 0029 2985 7328
  • BIC (SWIFT) TATRSKBX