TRÉNERI

Robo

Róbert Výboštek

MMA, Muay Thai,deti, individuálne tréningy
Mob : +421 902 713 801

IMG_2571

Ing.Terézia Rumanovská

Muay Thai,deti, individuálne tréningy ženy 
Mob : +421 903 818 996   

IMG_2511

Pavel Dang

BJJ - Brazilian Jiu Jitsu, individuálne tréningy
Mob : +421 907 842 936 

Bc.Tomáš Mydlo

Funkčná sebaobrana, individuálne tréningy
Mob : +421 905 200 050

Oliver Mudrák

Oliver Mudrák

MMA,Muay Thai,deti, individuálne tréningy
Mob : +421 915 908 078